Konijn: Vaccineren

Konijnen kunnen in Nederland gevaccineerd worden tegen de volgende ziektes:

  • Myxomatose
  • Viraal Haemorrhagisch Syndroom

Myxomatose
Myxomatose is een zeer besmettelijk en dodelijke konijnenziekte. Het wordt veroorzaakt door een virus. Dit virus verspreid zich makkelijk en snel tussen konijnen. Het wordt overgedragen via direct contact met een besmet dier, via stekende insecten als vlooien, muggen en vliegen of via besmette materialen. In de zomer en nazomer is de kans op besmetting het grootst. Vooral jonge konijnen zijn gevoelig voor myxomatose. Wanneer een konijn besmet is duurt het enkele dagen tot een week voordat er verschijnselen zichtbaar worden. Allereerst ontstaan er diktes in de huid (myxomen), vooral rond de ogen, de snuit, de oren en de anaalstreek. De diktes rond de ogen zorgen ervoor dat het konijn blind wordt: in het wild is het dus een makkelijke prooi. Na enkele dagen ontstaat een longontsteking waaraan het konijn kan overlijden. In het wild overleeft maar 5 tot 10% van de besmette konijnen de ziekte.

Door goede zorg en bescherming tegen bacteriële infecties kan een konijn myxomatose overleven, maar het blijft een gevaarlijke ziekte. Daarom is preventie erg belangrijk. Door insecten te weren kunt u voorkomen dat uw dier in aanraking komt met het virus. In de praktijk blijkt dit echter erg moeilijk. Beter is het om uw konijn te vaccineren.

Viraal Haemorrhagisch Syndroom
Dit is ook een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte. Het wordt veroorzaakt door een virus. Het virus verspreid zich snel en makkelijk via ontlasting, direct contact met een besmet dier of via besmette materialen. Voornamelijk konijnen jonger dan 10 weken worden door deze ziekte getroffen. Vrouwtjes zijn gevoeliger dan mannetjes. Wanneer een konijn besmet is duurt het 1 tot 3 dagen voor er verschijnselen zichtbaar worden. Er zijn 3 verschillende vormen:

  1. Zeer snel verloop: uw konijn is plots dood zonder dat u verschijnselen heeft gemerkt.
  2. Snel verloop: uw konijn wordt slomer, stopt met eten, wordt benauwd, krijgt koorts en heeft moeite met de coördinatie (krijgt een dronkemansgang). Soms gaat het konijn schreeuwen of knarsetanden. In het latere stadium komt er bloederig schuim uit de neus waarna het konijn overlijdt.
  3. Mild verloop: uw konijn heeft vage klachten als slomer worden, verminderde eetlust of vermageren. Deze vorm is zeldzaam maar kan wel overleefd worden. Daarna heeft uw konijn een levenslange bescherming tegen het virus.

Preventie is erg belangrijk. Het blijkt erg moeilijk om te voorkomen dat uw konijn in aanraking komt met het virus. Daarom is het belangrijk om uw konijn te vaccineren. De moderne vaccins zijn per dier beschikbaar en geven een bescherming van een jaar. Vanaf 5 weken leeftijd mag een konijn al worden gevaccineerd. U kunt bij ons een afspraak maken voor de vaccinatie op een voor u geschikt moment. Tijdens het consult wordt de gezondheidstoestand van uw konijn uitgebreid beoordeeld.

Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen. U kunt ook dit filmpje bekijken!